Investigació

Uns dels pilars fonamental de les nostres accions és la realització de recerca social i tecnològica. Considerem que per fer innovació és necessari disposar d’una base constant i diversa de fonts de coneixements i sabers, que a efectes de generar sinèrgies ascendents, siguin el resultat de la hibridació dels sabers de l’enginyeria, la ciència social i la multiplicitat de coneixements de la ciutadania, fent de la XOBB un tipus d’entitat que genera coneixements i innovacions hibrides amb un fort component participatiu i comunitari.

En aquest sentit, tot i que les nostres accions de recerca poden ser diverses, volem posar esforços en aportar a un coneixement més profund de l’economia social i solidària mirada des de la sociologia de la innovació i el desenvolupament tecnològic.

Aquest plantejant implicada disposar d’una sèrie d’eines i tècniques d’investigació social aplicades segons l’objecte d’estudi. El procediment bàsic que apliquem és que amb la recerca de social, identifiquem i definim les tendències i problemes, per depurar-los en taskfuction, que és procediment bàsic possibilitat la traducció (de les funcionalitats) en els algoritmes que ha de tenir el futur desenvolupament tecnològic.

En quants a les eines d’investigació, la XOBBCoop dóna serveis complementaris d’assessoria a les xarxes d’economia solidaria i sectors de la ciutadania realitzant serveis d’estudis o investigació:

Participació

Dinamització de processos o programes d’apoderament tecnològ

Disseny participatiu de tecnologies o prototips

Dinamització i articulació de xarxes i aliances d’innovació

Identificació de línies socioproductives

Identificació de línies de digitalització

Identificació de cadenes socioproductives

Investigació qualitativa:

Etnogràfica audiovisual

Etnografia digitals

Investigació-acció-Participació (IAP)

Grups de discussió (en les diferents variables)

Entrevistes ( en les diferents tipus)

Investigació quantitativa

Estudis macroscòpics sobres tendències culturals i del mercat

Identificació i anàlisi de xarxes sociològiques (ARS)

Anàlisi de satisfacció i avaluació d’impacte de polítiques o programes tecnològics.

Estudis sobre l’oferta i demanda en digitalització

Disseny conceptual i explotació estadística de bases de dades.