Recerca tecnològica social i solidària

Fem esforços per a impulsar un tipus de I+D+i social, adreçat directament a generar innovacions que circulen o generin circuits o xarxes a l’economia i solidaritat. Per això, a més d’impulsar el desenvolupament d’infraestructures digitals obertes, treballem activament per projectes que generen espais de trobada i activitat entre associacions ciutadanes, moviments socials i els agents que operen en camp de la recerca i desenvolupament de tecnologies i que fan servir finançament i infraestructures públiques en les seves activitats.

En aquest sentit, el que busquem és assolir nivells de co-creació en tecnologies, que ajudin a enfortir i empoderar el teixit associatiu, posant a la seva disposició canals i transferències de coneixements i recursos digitals, un aspecte clau per generar processos d’innovació ciutadana amb resultats i retorns a la societat efectius, comprovables, visibles i gaudibles per a la ciutadania.

Ens trobem en la situació de que al dia d’avui hi ha poques cooperatives de treball i d’iniacitiva social dedicades a la innovació que hagin agafat aquest camí. A la XOBBCoop li toca el repte d’anar obrint aquestes vies per a les futures cooperatives de base tecnològica, buscant noves formes i possibilitats de generar coneixement, fent aliances per recuperar o incidir a les polítiques de innovació publiques, produint coneixements i tecnologies alliberadores i creadores de riquesa social.