Estàndards

 

Considerem que la societat del coneixement no és un model predefinit, és un camp de batalla d’idees en el que cal posicionar-se. La XOBBCoop és una cooperativa que segueix un conjunts d’estandars tecnològics i social que orienten les seves activitats i objectius.

Estandàrds de les condicions de treball

Intentem generar llocs de treball fixos

Les jornades de treball són de 6 horas diaries (però es cotitzen 8h o l’equivalent a la imposicions per autònom)

Els treballadors i treballadores rebran cursos de formació tècnica, científica i política.

Apliquem polítiques conciliació per raons familars, d’estudi o per situació geogràfica efectives, adaptades a la situació de cada persona.

Els treballadors i treballadores guanyen el mateix salari, en el marc de la normativa que regula les condicions de treball de cooperatives sense ànim de lucre.

La distribució de tasques és polivalent i rotativa.

Estandàrds de qualitat de la investigació i desenvolupament

 

Desenvolupement de línees d’investigació autònomes i independents, basades en els requeriments socials i tecnològics prèviament identificats.

Desenvolupament, recerca i tecnologies seguint els estàndars normatius de la UE d’economia social i d’innovació.

Els resultats de la recerca han de tenir impacte social i científic demostrables mitjançant accions de divulgació a revistes emmarcades en l’Open Journal System.