Política tecnològica

L’activitat de la cooperativa és guiada per la política tecnològica de l’entitat, proposada pel Consell rector i sotmesa a la revisió i votació per part de l’assemblea cada any. El nucli central d’aquesta política és que es dissenya i es desenvolupa en funció de les necessitats socials prèviament identificades, i no a l’inrevés, i tanmateix, el que busquem amb les nostres activitats, és generar llocs de treball fix i de qualitat.

La política tecnològica de la XOBBCoop es basa en 7 eixos fonamentals:

 

I. Tipus de tecnologies

Treballem per la programació amb plataformes lliures amb arquitectures tecnològiques escalables. Segons la importància estratègica que poden tenir aquestes pel desenvolupament estructural de la cooperativa (protecció davant l’acció de monopolis i o davant estratègies de l’economia col·laborativa capitalista), poden anar des de la centralització fins a l’obertura total.

II. Tipus de coneixements

Treballem amb dos tipus d’estàndards: Creative Commons, en el cas dels resultats de la recerca i generació de documentació; i Copyleft, en el cas dels resultats generats pels projectes amb base de finançament pública, cooperativista o comunitària. Tanmateix, en el cas dels projectes generats amb finançament privat (empreses o fundacions), el tipus de registres varien en funció del que assenyalen les bases de convocatòria o el requeriments de la contrapart.

III. Democràcia participativa

Les decisions i orientacions tècniques que han d’agafar els processos es defineixen a l’assemblea de la cooperativa. No obstant això, per raons de funcionalitat també fem comissions o ens repartim les tasques en funció de l’àrea de coneixement. Funcionem de manera simètrica sense fer distincions jeràrquiques, la idea és que els treballadors i treballadores trobem a la XOBBCoop una font de treball digne, benestar, realització i felicitat. A més del vessant de democràcia interna, també projectem la democràcia tècnica als processos d’innovació, impulsant el disseny participatiu de tecnologies o processos de co-creació o co-disseny, no fem res sense la participació de les persones involucrades, en totes les fases del procés.

IV. Economia social i solidària

El model econòmic és senzill. Totes les fonts d’ingressos generades en el marc dels projectes de la cooperativa són centralitzades per la tresoreria, i s’ajusten a la Llei de cooperatives. La Xobbcoop és una entitat sense ànim de lucre, això es tradueix en que la generació de beneficis van destinats a les reserves estratègiques i obligatòries, a l’expansió del nivell de contractació, a la realització d’inversions i manteniments i a l’obra social de la cooperativa. En quant al model de sostenibilitat econòmica de la cooperativa, aquesta es basa en una planificació estratègica que busca assolir nivells d’autogestió a partir dels recursos generats per les activitats cooperativitzades, amb l’objectiu d’esdevenir una font de generació de riquesa per la generació de llocs de treball, benestar i acció social i comunitària. No obstant això, ens és necessari poder comptar amb el suport de l’administració local i les institucions en una primera fase.

V. Diversitat funcional i gènere

La XOBBCoop vol assolir a nivells d’inclusió i participació igualitària. En el cas de la integració de persones amb diversitat funcional, als objectius dels estatuts s’estipula la necessitat d’anar més enllà del que estipula la llei de contractació de personal amb discapacitat, tot i que no som una cooperativa d’inclusió social. La idea és que la XOBBCoop sigui una cooperativa internament diversa i amb voluntat d’incidència. En quant a la política de gènere, és uns el punts on hem de posar més esforços, com que treballem a l’àmbit de l’enginyeria (un àmbit molt molt masculinitzat), ens ha sigut complicat trobar una dona amb el perfil adient per integrar-la com a sòcia treballadora fundadora. No obstant això, la XOBBCoop és una entitats amb valors feministes, tenim projectat fer una política forta de contractació de dones amb discapacitat que posteriorment passi a formar part de l’assemblea, és una manera que tenim pensada per implementar les polítiques d’igualtat de la XOBBCoop.

VI. Expansió de l’economia social

Volem donar-li la volta a les polítiques de generació de coneixement i tecnologies buscant la manera cooperativitzar els resultat dels projectes desenvolupats i amb futur. Es tracta d’anar identificant sector de l’economia digital neoliberal es desenvolupant a base d’un model que genera llocs de treball precaris o bé els destrueix directament, com és el cas de les plataformes d’economia col·laboratives privades. Davant aquest situació, des de la XOBBCoop es busca revertir aquesta tendència, intentat mitigar els efectes del monopolis i agents nocius, impulsant una altre manera de fer les coses, considerem les revoluciones de les TIC ha de ser un pas cap el progrés de la societat i el desenvolupant humà i no el contrari.