Objectius i activitats

Els objectius i activitats s’exposen a l’article 2 dels nostres estatuts

 

Article 2. Objectius i activitats

 

Realitzar projectes per a millorar i transformar la societat, mitjançant el desenvolupament de projectes socials i innovacions de base sociotecnològica, que esdevinguin en xarxes ciutadanes transversals i democràtiques, ascendents, obertes i inclusives.

Esdevenir un camp de connexió, coneixement i enxarxament entre la Ciència, Tecnologia i Societat

Impulsar i realitzar activitats tècniques, socials i econòmiques basades en els principis i valors del cooperativisme d’iniciativa social i sense ànim de lucre.

Impulsar el desenvolupament, instal·lació i manteniment d’infraestructures digitals obertes pensades i dissenyades per a tota la ciutadania.

Fomentar els valors de la diversitat funcional i la vida independent

Promoure i defensar els valors inclusius de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom en les seves activitats i projectes.

Incloure en les seves activitats de manera específica als col·lectius amb discapacitat o diversitat funcional, així com a persones i col·lectius en situacions de fragilitat o vulnerabilitat socials, intentant anar més enllà de que estipula el marc legal que regula la contractació de persones amb diversitat funcional .

Realitzar Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i).

Realitzar transferència i divulgació a la ciutadania, dels coneixements obtinguts mitjançant les activitats i els projectes.

Fomentar i desenvolupar processos d’innovació i participació ciutadana.

Fer esforços i accions per la divulgació i la democratització de les tecnologies i el programari lliure, copy left, creative commons i plataformes GNU/LINUX.

  1. Esdevenir un node que connecti diferents agents i/o, actors i/o moviments socials, científics i/o polítics i que promogui l’associacionisme.

    Amb aquesta finalitat, la cooperativa realitzarà les següents activitats

Projectes d’innovació i inclusió social

Projectes i activitats de desenvolupament tecnològic, social i econòmic

Projectes i activitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i)

Recerca, Desenvolupament i Innovació en sistema de comunciació i digitalització

Disseny i desenvolupament de tecnologies de l’accessibilitat universal, autonomia i vida independent

Disseny, desenvolupament i instal·lació d’infraestructures i sistemes de comunicació digitals o informàtics.

Disseny i desenvolupament de aplicacions informàtiques programari lluire o copyleft.

Disseny participatiu de prototips i tecnologies ciutadanes.

Desenvolupament proves o modificacions d’aplicacions o software.