googleef9d29013f6d869f.html

 

Fotografia de Marcos Cereceda Otárola

Marcos Cereceda Otárola, és Llicenciat en Sociologia, Màster universitari en Investigació en Sociologia aplicada i doctorand en Persona i Societat al Món Contemporani, per la Universitat Autònoma de Barcelona. S’encarrega de la recerca social, del seguiment de la política tecnològica, participa en el disseny i desenvolupament dels projectes de la cooperativa, ha sigut escollit per ocupar el càrrec de president del I Consell rector.

Imatge de Jordi Roig

Jordi Roig de Zárate, és Doctor en informàtica y professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una amplia trajectòria en la recerca de la enginyeria electrònica i informàtica, s’encarrega de la recerca tecnològica, del seguiment de la política tecnològica, és inventor participa en el disseny i desenvolupament de projectes de la cooperativa, actualment ocupa el càrrec de vocal del I Consell rector.

Imatge de Marc Vallribera i Ros

Marc Vallribera i Ros, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica per la Universitat Autònoma de Barcelona, té experiència en la direcció de projectes de desenvolupament de sistemes digitals, s’encarrega de la recerca tecnològica i és cap de desenvolupament de la XOBB, participa en el disseny i desenvolupament de projectes de la cooperativa; actualment és vocal del I Consell rector.

Imatge Francesc Sol de la Vega

Francesc Sol de la Vega, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, és cap d’operacions de la cooperativa, s’encarrega de disseny i execució de projectes i dels programes sociotècnològics, definició i impuls a la formació a dins i fora de l’organització. Ocupa la posició de secretari del I Consell rector.

Imatge de Faustino Cuadrado Capitán

Faustino Cuadrado Capitán, Enginyer Informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una àmplia trajectòria en la invenció de sistemes informàtics, s’encarrega del disseny de projectes d’arquitectura de sistemes i de l’estudi de la viabilitat del desenvolupament o introducció de tecnologies a la societat. Actualment ocupa el càrrec de tresorer el I Consell rector.