Xarxa Oberta Beacons Barcelona – XOBB

Xarxa Oberta Beacons Barcelona

 

La Xarxa Oberta de Beacons de Barcelona (XOBB) és una infraestructura digital oberta, dissenyada per a que desenvolupadors i desenvolupadores d’aplicacions TIC puguin fer-ne ús. La finalitat de la infraestructura és fomentar els esforços en recerca i desenvolupament d’aplicacions TIC que ajudin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, així com el desenvolupament digital dels diferents sectors i llocs de la ciutat: comerços, museus, monuments, edificis públics, associacions, mercats, etc. Sobre l’extensió de la XOBB es poden programar múltiples web i aplicacions per dispositius mòbils. L’extensió de la xarxa és auto-reproduïble. Per això el seu caràcter d’infraestructura digital oberta.

La XOBB és fruit dels esforços d’una aliança entre diferents entitats del sector de la diversitat funcional visual, desenvolupadors, investigadors socials i tècnics de l’Ajuntament, que a partir d’un procés de participació obert van anant definint un projecte d’infraestructura universal, pensada per a tota la ciutadania.

Què és un beacon?

Un beacon és un dispositiu autònom, de reduïdes dimensions, baix manteniment i baix cost que emet una senyal en format digital composta per un seguit de números i lletres anomenat trama. Aquesta trama es pot fer servir com es vulgui, ja sigui com a codi identificador o interpretar-lo com un nom o una adreça web. El sistema que s’ha escollit per gestionar els beacons és Eddystone, sistema desenvolupat per Google que permet emetre tan un identificador com una direcció web (URL). És un sistema lliure que permet que qualsevol fabricant el pugui implementar i a més ofereix eines per treure’n profit que són compatibles tan per a sistemes Android com per a iOS i permetrà que els beacons siguin utilitzats tant per la pròpia aplicació del sistema, així com ser consultats de forma oberta per altres aplicacions amb l’estàndard Physical Web.

 

 

Beneficis socials?

Els usos poden ser múltiples, hi ha antecedents en aeroports, museus, esdeveniments, etc. Nosaltres, mitjançant la XOBB, hem trobat l’ús per a persones amb discapacitat sensorial (accessibilitat), comerços (promoció i innovació) i desenvolupadors (recerca i innovació), de tal forma, s’espera que el seu caràcter obert, auto reproduïble, esdevingui en una eina per la ciutadania en general, adreçada a fomentar la sobirania digital i la creació d’infraestructures digitals obertes.

Beneficiaris de la infraestructura

Personas amb diversitat o discapacitat sensorial:

+ Accessibilitat

+ Inclusió

+ Informació de l’entorn

+ Autonomia

+ Cultura

Petits Comerços

+ Accessibilitat

+ Proximitat

+ Modernització

+ Promoció

+ Digitalització

+ Vendes

Desenvolupadors

Infraestructures TIC obertes

Oportunitats per desenvolupar apps (it)

Desenvolupament digital lliure