Contacte

Adreça notificacions i correspondència: Carrer del Carme ·2da planta, 08001 Barcelona

Adreça electrònica: info@xobb.cat

Adreça d’operacions: Parque de Recerca Universitat Autònoma de Barcelona PRUAB. Ed. Eureka

Telèfons: +34 640 038 966 (M. Cereceda) + 34 699 272 561 (J.M. Vilaseca)

www.xobbcoop.net