App Aparadors Virtuals

El sistema de App Aparadors virtuals

 

És un sistema d’aparador virtual gratuït que està pensat per a dos tipus usuaris:

  • Comerciants
  • Clients o visitants amb discapacitat sensorial
  • Clients de tot tipus.

El sistema posseeix un gestor de continguts que connecta el portal-web “aparadors virtual” amb la seva app per dispositius mòbils.

El/la comerciant disposa d’una web on pot gestionar:

L’aplicació web ens permetrà gestionar:

  • Negocis (altes, baixes i modificacions). Aquesta informació inclou:

o Nom.

o Descripció.

o Fotografia.

o Adreça.

o Localització geogràfica.

o Telèfon.

o Pàgina web.

o Reclam que es mostrarà a l’usuari.

  • Usuaris del sistema (administradors del sistema i comerciants).
  • Elements de l‘aparador virtual

o Nom de l’element.

o Descripció.

o Fotografia.

o Preu

El/la usuari/ària de dispositius mòbils instal·l a l’aplicació en el seu dispositiu mòbil i al passar a prop del beacons instal·lats, el negoci informa dels continguts gestionats per la botig